Skip to the content

Job Vacancies

Saundersfoot Harbour are currently looking to fill the following role:

Role: Permanent, Full Time

Salary: £30,000 - 35,000 pa

 

Saundersfoot Harbour require a Harbour Manager to join its skilled team, with the ideal candidate being able to demonstrate experience, and success, in the following areas:

 • Industry based qualification within either Ports / Harbour or Marine leisure
 • Experience at a senior operational / management level within the marine industry
 • Experience in the delivery of the Ports Marine Safety Code and Health & Safety regulations
 • Track record in budgetary control and financial planning.

For more information about the role, please download the full Job Description.

 

To apply, please send your CV to cmills@saundersfootharbour.co.uk.

Closing date: Monday 27 June 2022 (12 noon).

___

Swydd: Parhaol, Llawn amser
Cyflog: £30,000 - 35,000 pa

Mae angen Rheolwr Harbwr ar Harbwr Saundersfoot i ymuno â’i dîm medrus, a bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gallu dangos profiad, a llwyddiant, yn y meysydd canlynol:

• Cymhwyster oddi fewn i’r diwydiant naill ai o ran Porthladdoedd / Hamdden Morol neu Harbwr
• Profiad gweithredu / rheoli ar lefel uwch oddi fewn i’r diwydiant morol
• Profiad o weinyddu Cod Diogelwch Morol Porthladdoedd a rheoliadau Iechyd a Diogelwch
• Hanes blaenorol o reoli cyllidebau a chynllunio ariannol.

Am fwy o wybodaeth ynghylch y swydd, lawrlwythwch y disgrifiad llawn.

I ymgeisio, anfonwch eich CV at cmills@saundersfootharbour.co.uk.
Dyddiad cau: Llun 27 Mehefin 2022 (hanner dydd).

Role: Full-time, part-time, and seasonal positions available.

Salary: £18,525 - £23,000 pa (pro rata)

Saundersfoot Harbour are seeking staff to assist with the operation of the Welcome & Heritage Centre, Coastal Schooner, Storm Centre, gift shop and cafe.

This role will involve evening, weekend, and bank holiday work and requires a flexible approach.

No maritime qualifications needed.

Must have a full driving licence and access to their own transport.

To apply, please send your CV to Carys Mills to cmills@saundersfootharbour.co.uk, stating whether you are interested in the full-time, part-time or seasonal positions.

Closing date: Monday 4 July at 12(noon).

Role: Part-time, 16 hrs per week (days to be agreed on appointment)

Salary: £19,000 - £21,000 pa (pro rata)

Saundersfoot Harbour is looking for a part-time Finance & Administration Assistant to join our team. Working alongside the Finance & Administration Officer assisting with various aspects of the finance and administration function. The role will be 16 hours per week with days to be agreed.

Responsibilities:

 • Recording takings
 • Maintaining customer records
 • Taking customer payments
 • Assisting with credit control
 • Referencing, matching and coding invoices, gaining approval for payment
 • Various administrative and general office duties
 • Dealing with customer and supplier calls and enquiries
 • Competent in writing up meeting minutes
 • Deputising for the Finance and Administration manager at in-house team meetings

Skills and qualifications:

 • Accuracy and attention to detail while maintaining a varied workload.
 • Previous experience in a financial/administrative role preferred
 • Previous experience of working in a busy office environment
 • Good Microsoft Outlook, Word and Excel skills required
 • Experience of using accounting software such as Sage, Xero or QuickBooks preferred
 • Good written and verbal communication skills
 • Full driving licence and access to own transport

Benefits

 • Staff car parking pass
 • Company pension scheme

For more information about the role, please download the full Job Description.

To apply, please send your CV to Lisa Bremner, admin@saundersfootharbour.co.uk.

Closing Date: Monday 11 July 12:00 noon.

___

Swydd: Rhan amser
Cyflog: £19,000 - £21,000 p/a (pro rata)

Mae Harbwr Saundersfoot yn chwilio am Gynorthwyydd Cyllid a Gweinyddiaeth i ymuno a’n tîm. Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â’r Swyddog Cyllid a Gweinyddiaeth yn cynorthwyo gydag amrywiol agweddau o’r gweithgareddau cyllid a gweinyddu. Bydd y swydd am 16 awr fesul wythnos a’r dyddiau i’w cytuno.

Cyfrifoldebau:

 • Cofnodi’r arian a gymerir
 • Cynnal cofnodion cwsmeriaid
 • Cymryd taliadau cwsmeriaid
 • Cynorthwyo gyda rheoli credyd
 • Cyfeirnodi, cyfatebu a gosod codau ar anfonebau, sicrhau caniatâd i dalu
 • Dyletswyddau cyffredinol swyddfa a gwaith gweinyddol amrywiol
 • Delio â galwadau ac ymholiadau cwsmeriaid a chyflenwyr
 • Ysgrifennu cofnodion cyfarfodydd yn ddeheuig
 • Dirprwyo ar ran y rheolwr Cyllid a Gweinyddiaeth mewn cyfarfodydd swyddfa

 

Sgiliau a chymwysterau:

 • Cywirdeb a sylw i fanylion wrth gynnal baich gwaith amrywiol
 • Profiad blaenorol o waith ariannol/gweinyddol yn fanteisiol
 • Profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd swyddfa brysur
 • Angen sgiliau da wrth drin Microsoft Outlook, Word ag Excel
 • Profiad o ddefnyddio meddalwedd cyfrifeg megis Sage, Xero neu QuickBooks yn cael ei ffafrio
 • Sgiliau ysgrifennu a llafar da
 • Trwydded yrru lawn a cherbyd teithio eich hun

Buddiannau

 • Tocyn parcio staff
 • Cynllun pensiwn y cwmni

Am fwy o wybodaeth ynghylch y swydd, lawrlwythwch y disgrifiad llawn.

I ymgeisio, anfonwch eich CV i Lisa Bremner, admin@saundersfootharbour.co.uk.

Dyddiad cau: Dydd Llun 11eg o fis Gorffennaf 12:00 hanner dydd

Got a question?

Our friendly team at Saundersfoot Harbour will get back to as soon as possible with any queries you have about the new development or regarding the harbour facilities.